alwayse                     alwayse היבואן : שניצקי ארצי בע''מ
רח' צ'לנוב 35 תל-אביב
61351, ת.ד.35131
טל : 6870808 , 03-6881575
פקס: 03-6872797
אימייל :sales@alwayse.co.il


מסועי רצועה - Belt Conveyors

מסועי רצועה ניתן להשיג מסועי רצועה בגדלים סטנדרטים בעלי רצועה / סרט עילי חלק או בעלי מבנה רצועה המאפשר אחיזה משופרת.

כמו כן ניתן להשיג מסועי רצועה בייצור מיוחד בהתאם לצורכי הלקוח – ייצור מיוחד מצריך מעורבות ישירה של היצרן CPS בכל שלבי פיתוח הפרויקט – בין אם מדובר במסוע רצועה משלבי פלדה, מסוע רצועה העומד בתקן שינוע מוצרי מזון ותרופות, או מסוע מוטה בעל גרם (מדרגת) רצועה.

מידות מסוע: החל מאורך של 500 מ"מ ועד 18 מטר. רוחב של 50 מ"מ ועד 1.5 מטרים.
סוגי הינע סטנדרטיים:

מסוף הינע סטנדרטי (Terminal), מסוף הניע לעומסים גבוהים, מסוף הניע עילי מורכב, גלגלת הנעה ממונעת, הנעה מרכזית.(ראה פירוט בהמשך העמוד) מסועי רצועה

מסגרת / שלדה:

מסועי רצועה יכולים לפעול על-גבי משטח החלקה שטוח המשמש בעיקר לעומסים קלים, או משטח רולים המשמש בעיקר ליישומים כבדים יותר.
ניתן לבחור את צבע המסגרת, ציפוי אבקתי, אפשרות לשלדה מפלדת אל-חלד בהתאם לצורך.

מהירות:

ניתן להפעלה במהירות קבועה או במהירות משתנה בטווחים של 10 עד 20 מטר לדקה.
מנועים בעלי שלוש פאזות (תלת פאזי) או בעלי פאזה אחת. ניתן להשיג גם מנועים פניאומאטיים (לחץ אוויר).

סוגי רצועות:

PVC חלק, רצועה בעלת שטח פנים לאחיזה (תפיסה) מוגברת, רצועות העומדות בתקן מזון ותרופות, רצועות משלבי פלדה, פוליאסטר, רצועות מוטות ומדורגות, רצועות מיוחדות בהתאם לאפליקציה ודרישת הלקוח.

מסוע שלבים - Slat Type Conveyors מסועי רצועה

סוג של מסוע רצועה המצויד בשלבי פסים / לוחות. ישנם מספר סוגים שונים של מסועי פסים (שלבים). לרוב הלוחות עשויות מפלדה או מפלסטיק.
מסועי רצועה בעלי לוחות פלדה משמשים בעיקר לשינוע פיסות ופסולת מתכת. ניתן להשתמש בהם גם לצורך שינוע חלקים בעלי עומס גבוה אשר לא ניתנים לשינוע באמצעות מסוע רצועה רגיל. לוחות פלסטיק משמשים בדרך כלל ביישומים בעלי עומס קל יותר.
מסועי רצועה מסועי רצועה


מסוע
סוגי הינע סטנדרטיים – מסועי רצועה:

מסוף (Terminal) הינע סטנדרטי:
המנוע ממוקם בקצה נקודת הפריקה של המסוע, מורכב על תומך עם גלילי רצועת מתיחה תואמים הממוקמים בקצה שמנגד.

גלגלת הנעה ממונעת:
המנוע הינו חלק אינטגראלי מגלילי ההינע. תוף בעל משטח פנים מכותר, מילוי שמן.

מוסף הינע לעומס גבוהה:
מנוע הממוקם בקצה נקודת הפריקה של המסוע, עם יחידת רצועת מתיחה.

מסוף הינע עילי מורכב:
כאשר ישנה הגבלה במיקום (מרווח) מתחת למסוע או כאשר יש צורך בנגישות.

הנעה מרכזית:
שילוב של הינע ורצועת מתיחה ביחידה סגורה לחלוטין הממוקמת מתחת לחלקי קרקעית המסוע. התאמה אידיאלית למצב בו נדרשת הנעה בכיוון ההפוך.

alwayse catalogs לחץ להורדת דף קטלוג כללי