alwayse                     alwayse היבואן : שניצקי ארצי בע''מ
רח' צ'לנוב 35 תל-אביב
61351, ת.ד.35131
טל : 6870808 , 03-6881575
פקס: 03-6872797
אימייל :sales@alwayse.co.il


Hevi-Load Ball Transfer Units 0,1,2,3

כדורי מסוע לעומס גבוה

Hevi-Load Ball Transfer Units 0,1,2,3

דרגת הדיוק (Tolerance) הסטנדרטית, אלא אם צוין אחרת : ±0.3mm

דגמים ומאפייני הפריט מוצגים בתחתית הטבלה.

נשיאת עומס (ק"ג) משקל יחידה (ק"ג) מידת כדור
(mm)
מק"ט דגם
TYPE 16
(כדור מפלדת אל-חלד)
Stainless Steele Balls
TYPE 13
(פלדה סטנדרטית)
Carbon Steele Balls
35 35 0.036 12.7 7101 Hevi-Load 0
135 135 0.394 25.4 7120
215 320 0.550 7121
670 1000 1.000 38.1 7150
1330 2000 5.020 50.8 7170
35 35 0.042 12.7 7110 Hevi-Load 1
7106
135 135 0.431 25.4 7127
7128
215 320 0.581 7130
7131
670 1000 1.140 38.1 7153
7154
1330 2000 5.260 50.8 7172
7173
35 35 0.082 12.7 7104 Hevi-Load 2
135 135 0.463 25.4 7124
215 320 0.746 7125
670 1000 1.240 38.1 7152
1330 2000 6.140 50.8 7171
35 35 0.086 12.7 7103 Hevi-Load 3
135 135 0.459 25.4 7122
215 320 0.735 7123
670 1000 1.300 38.1 7151
1330 2000 5.520 50.8 7174

alwayse catalogs לחץ להורדת דף קטלוגי של הפריט - מידע טכני מפורט

מאפיינים כלליים
מעוצבים ומיוצרים בהתאם לסטנדרטים מדויקים.
כדורי מסוע מסדרה זו מציעים את רמת הביצועים הגבוהה ביותר לאפליקציות בהן נדרשת העברת עומס. בעלי כדור נשיאה בקוטר 12.7 מ"מ עד 50.8 מ"מ ויכולת נשיאת עומס בטווח של החל מ 35 ק"ג ועד 2000 ק"ג.
ניתן להשתמש ביחידה כאשר כדור הנשיאה מופנה כלפי מעלה (load up) או כלפי מטה (load down).

כדורי הנשיאה של יחידת כדורי מסוע לעומס גבוה (Hevi load), נתמך ונישא על-גבי מערכת כדורים קטנים הנעים במעגליות בתוך תבנית סדורה.
טווח טמפרטורת עבודה מקסימאלית: -30C עד +100C בהתאם לנדרש, ניתן להזמין עם פתחי ניקוז או פסי מעבר גריז.
ללא מפתח ברגים משוטח בדגמי 7110 ו 7106.
דגמי 7101, 7110, 7106, 7104 ו 7103 מכילים מעטפת מיסב קונבנציונאלית. כל יחידות כדורי מסוע מסדרה זו מיוצרים ממקשה אחת של פלדה באמצעות מכונות CNC, ולכן האגן (flange) והתבריג הינם חלקים אינטגראליים מהיחידה.
Hevi-Load 1 Hevi-Load 0
כדורי מסוע לעומס גבוה מאפיינים: יכולת נשיאת עומס גבוה, קיבוע באמצעות בורג. שני מפתחי ברגים משוטחים לקיבוע ולהסרת היחידה. קיבוע פתחי ניקוז. טווח מומנט הידוק מרבי: 15Nm לתבריג M8, עד 25Nm לתבריג M24.

חומרים: ניתן להשיג גם יחידה העשויה בשלמותה מפלדת אל-חלד (type 15).

בעת חישוב העומסים, כאשר משתמשים בכדורים מפלדת אל-חלד (type 15, 16), יש להפחית כ 33% מיכולת העומס לעומת type 13 (פלדה סטנדרטית).
כדורי מסוע לעומס גבוה מאפיינים: יכולת נשיאת עומס גבוה. גוף יחידה מחוזק. התאמה ממדית לכדור מסוע מדגם Hi-Tech 6025-0.

חומרים: ניתן להשיג גם יחידה העשויה בשלמותה מפלדת אל-חלד (type 15).

בעת חישוב העומסים, כאשר משתמשים בכדורים מפלדת אל-חלד (type 15, 16), יש להפחית כ 33% מיכולת העומס לעומת type 13 (פלדה סטנדרטית).
Hevi-Load 3 Hevi-Load 2
כדורי מסוע לעומס גבוה מאפיינים: יכולת נשיאת עומס גבוה. קיבוע באמצעות אגן תחתון. קיבוע פתחי ניקוז. דגם 7123 הינו בעל התאמה ממדית לכדור מסוע מדגם Hi-Tech 6025-3.

חומרים: ניתן להשיג גם יחידה העשויה בשלמותה מפלדת אל-חלד (type 15).

בעת חישוב העומסים, כאשר משתמשים בכדורים מפלדת אל-חלד (type 15, 16), יש להפחית כ 33% מיכולת העומס לעומת type 13 (פלדה סטנדרטית).
כדורי מסוע לעומס גבוה בעת חישוב העומסים, כאשר משתמשים בכדורים מפלדת אל-חלד (type 15, 16), יש להפחית כ 33% מיכולת העומס לעומת type 13 (פלדה סטנדרטית).

חומרים: ניתן להשיג גם יחידה העשויה בשלמותה מפלדת אל-חלד (type 15).

בעת חישוב העומסים, כאשר משתמשים בכדורים מפלדת אל-חלד (type 15, 16), יש להפחית כ 33% מיכולת העומס לעומת type 13 (פלדה סטנדרטית).