alwayse                     alwayse היבואן : שניצקי ארצי בע''מ
רח' צ'לנוב 35 תל-אביב
61351, ת.ד.35131
טל : 6870808 , 03-6881575
פקס: 03-6872797
אימייל :sales@alwayse.co.il


Fixing Clips For Use With Ball Transfer Units

טבעות קיבוע לכדורי מסוע

Fixing Clips For Use With Ball Transfer Units

דגמים ומאפייני הפריט מוצגים בתחתית הטבלה.לשימוש ביחידות כדור מסוע מדגם: מק"ט טבעת קיבוע
522-0, 4&6
530-0, 4&6
545-0, 4&6
6025-4
805-30, 805-45
800-22, 810-22
800-30, 810-30
800-45, 810-45
CL11
1007

6025-2
6025-4
515-0, 4&6
522-0, 4&6
530-0, 4&6
545-0, 4&6
7104
7124
7125
7152
7171
3010, 1027
3011, 1028
1017, 2009
1018, 2010
1509, 4007
1507, 4008
810-15
800-22, 810-22
800-30, 810-30
800-45, 810-45
800-60
805-30, 805-45
0519-22
3019-22
1019-22
1029-22
2019-22
CL12
515-0, 4&6 810-15
CL13
515-0, 4&6
522-0, 4&6
530-0, 4&6
545-0, 4&6
7104
7124
810-15
800-22, 810-22
800-30, 810-30
800-45, 810-45
805-30, 805-45
1017, 1018
1507
1509
CL14
805-30, 805-45
810-15
800-60
800-22, 810-22
800-30, 810-30
800-45, 810-45
3011, 1027
3010, 1028
1018, 2009
1017, 2010
1507, 4007
1509, 4008
1004
CL15

alwayse catalogs לחץ להורדת דף קטלוגי של הפריט - מידע טכני מפורט

מאפיינים כלליים
ניתן להשיג טווח שלם של טבעות המשמשות לקיבוע יחידות כדורי המסוע.
טבעות הקיבוע מאבטחות את כדור המסוע ללא צורך נוסף בכלים או ציוד מיוחד.
מידת האפקטיביות והאבטחה של כדורי המסוע באמצעות טבעת הקיבוע עשויה להיות מושפעת מגודלם של פתחי הקיבוע, עובי השולחן (משטח) ודרגת הדיוק של כדור המסוע.

להלן מתוארים מבחר טבעות קיבוע סטנדרטית, אולם ניתן גם להשיג טבעות קיבוע בייצור מיוחד. במידת הצורך הנכם מוזמנים לפנות אלינו לשם קבלת פרטים נוספים.
CL 12 CL 11
כדורי מסוע בעלי קפיץ טעינה מאפיינים : (ייצור עפ"י הזמנה). טבעת מסוג זה מותאמת לקיבוע תחת האוגן (flange) של כדורי מסוע בעלי דפנות מקבילות. זמין בכדורי מסוע מדגם Euro.

ביחידות כדור מסוע מסוימות, ניתן ליצור גומחות לשם הצמדת הטבעת ליחידה. במקרה זה יש צורך להשתמש בכדורי מסוע העשויים מיציקת פלדה (ייצור טבעות עפ"י הזמנה בלבד)

כדורי מסוע בעלי קפיץ טעינה מאפיינים : (פריט מלאי) זמין בשלוש מידות המתאימות לכדורי מסוע בעלי קוטר גוף של 36 מ"מ, 45 מ"מ, 62 מ"מ.

CL 14 CL 13
כדורי מסוע בעלי קפיץ טעינה מאפיינים : (פריט מלאי) לשימוש בכדורי מסוע בעלי קוטר גוף של 24 מ"מ, 36 מ"מ, 45 מ"מ, 62 מ"מ.

מיועדים לקיבוע היחידה מפני השטח העליונים של פלטפורמת הכדור.

יש להכניס ראשית את טבעת הקיבוע לתוך חור התושבת ולאחר מכן לקבע את יחידת כדור המסוע.
כדורי מסוע בעלי קפיץ טעינה מאפיינים : (פריט מלאי) מיועדים לשימוש בכדורי מסוע בעלי קוטר גוף של 24 מ"מ בלבד.

CL 15
כדורי מסוע בעלי קפיץ טעינה מאפיינים : (ייצור עפ"י הזמנה). טבעת סגר המיועדת בעיקר לשימוש ביחידות כדורי מסוע בעלי גוף העשוי מיציקה. טבעת הסגר מקובעת מחלקו התחתון של כדור המסוע. זמין במבחר מידות.

כדורי מסוע בעלי חריץ מובנה לטבעת סגר אינם פרטי מלאי. ניתן גם להשיג טבעות סגר בעלות ציפוי העמיד בפני קורוזיה.