alwayse                     alwayse היבואן : שניצקי ארצי בע''מ
רח' צ'לנוב 35 תל-אביב
61351, ת.ד.35131
טל : 6870808 , 03-6881575
פקס: 03-6872797
אימייל :sales@alwayse.co.il


Tube Fixing, Clamp Fixing & Miscellaneous Ball Transfer Units

כדורי מסוע בעלי תעלת קיבוע, לחץ קיבוע, וכדורי מסוע שונים

כדורי מסוע בעלי תעלת קיבוע, לחץ קיבוע, וכדורי מסוע שונים

דרגת הדיוק (Tolerance) הסטנדרטית, אלא אם צוין אחרת : ±0.3mm

דגמים ומאפייני הפריט מוצגים בתחתית הטבלה.

נשיאת עומס (ק"ג)
(פלדת אל-חלד) TYPE 15 Stainless Steele Bearings and Pressings (פלדה סטנדרטית) TYPE 13 Carbon Steele Bearings, Zinc Plated Pressings משקל יחידה (ק"ג) מידת כדור
(mm)
מק"ט
LOAD DOWN (כדור כלפי מטה) LOAD UP (כדור כלפי מעלה) LOAD DOWN (כדור כלפי מטה) LOAD UP (כדור כלפי מעלה )
10 25 10 25 0.060 19 3004
25 55 25 55 0.120 25.4 1002
60 140 60 140 0.420 40 2004
10 25 10 25 0.160 19 3007
25 55 25 55 0.260 25.4 1001
55 125 55 125 0.360 32 1021
25 525 25 55 0.140 25.4 1004
25 55 25 55 25.4 1007
50 100 50 100 0.160 25.4 1500

alwayse catalogs לחץ להורדת דף קטלוגי של הפריט - מידע טכני מפורט
דגמים ומאפיינים של כדורי מסוע בעלי תעלת קיבוע, לחץ קיבוע, וכדורי מסוע שונים:


2004 Tube Fixing תעלת קיבוע 3004 - 1002 Tube Fixingתעלת קיבוע
כדורי מסוע בעלי תעלת קיבוע, לחץ קיבוע, וכדורי מסוע שונים מאפיינים: קיבוע היחידה באמצעות דחיקת ביטנת הקיבוע העשויה גומי לתוך תעלה. סיבוב היחידה גורם להתרחבות בטנת הגומי והידוקה לתעלה.

מתאים במיוחד לשימוש בתור גלגילון (castor).
כדורי מסוע בעלי תעלת קיבוע, לחץ קיבוע, וכדורי מסוע שונים מאפיינים: קיבוע היחידה באמצעות דחיקת דסקית קפיצית לתוך צינור (תעלה) בעל מידה מותאמת, נעילה בסיבוב.

זמין בשלוש מידות ומתאים לשימוש בתור גלגילון (castor).
3007 - 1001 - 1021 - Clamp Fixing קיבוע מלחציים -
כדורי מסוע בעלי תעלת קיבוע, לחץ קיבוע, וכדורי מסוע שונים דגמי 3007 ו 1001 ניתנים לקיבוע במשטח בעובי 1 מ"מ עד 10 מ"מ.

דגם 1021 ניתן לקיבוע במשטח בעובי 1 מ"מ עד 27 מ"מ.

דגמי 3007 ו 1001, מומנט הידוק מכסימלי 15Nm. דגם 1021 מומנט הידוק מכסימלי 20Nm.

תוספת אופציונאלית : פתח ניקוז לכלוך.
1007 1004
כדורי מסוע בעלי תעלת קיבוע, לחץ קיבוע, וכדורי מסוע שונים מבנה קוני (הולך וצר) בגוף היחידה (כוסית) מאפשר קיבוע בלחץ מגע.

אין להכות בכדור הנשיאה לצורך קיבוע היחידה. ניתן להפעיל לחץ על טבעת אוגן (flange) הגליל בעת הקיבוע.

שיעור ההתחדדות (קוניות) הינו בקירוב 35.8 מ"מ בחלק העליון ו 35.4 מ"מ בתחתית.

בעל פתח ניקוז לכלוך.
כדורי מסוע בעלי תעלת קיבוע, לחץ קיבוע, וכדורי מסוע שונים מסופק עם טבעת סגר המאפשרת קיבוע רופף (בלתי הדוק) למשטח בעובי של עד 6.4 מ"מ.

בעל פתח לניקוז לכלוך.
1500
כדורי מסוע בעלי תעלת קיבוע, לחץ קיבוע, וכדורי מסוע שונים מאפיינים : מתאים לעומס גבוהה.

שפה מחודדת ומשופרת של אטם גומי המאפשרת ניגוב הלכלוך אל מחוץ לכדור הנשיאה המרכזי.

בעל פתח ניקוז לכלוך.